Hans Janssen Broekmans Advocatuur

Welkom bij RKvv BEVO - Beringe

Welkom op de website van RK voetbalvereniging BEVO uit Beringe.
BEVO is de afkorting van "Bij Eendracht Volgt Overwinning" en is opgericht in 1948. RKvv BEVO staat middenin de gemeenschap van het kerkdorp Beringe, in de gemeente Peel en Maas.

Laatste nieuws

Sinterklaas

VV BEVO jeugdleden mogen dit jaar hun (voetbal)schoen zetten, hiervoor is een mooie plaats gereserveerd bij de garderobe.

Voor meer informatie klik hier.

»
Jaarvergadering vr 23 november

Graag nodigen wij alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering, die gehouden wordt op vrijdag 23 november a.s. in de kantine. Aanvang: 21.15 uur.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Openingswoord

2. Rondvraag: eerste ronde

3. Vaststelling notulen vorige Jaarvergadering

4. Vaststelling Jaarverslagen senioren en jeugd

5. Mededelingen;

    - Verenigingsbeleidsplan / Werkgroep Omnivereniging i.o.

    - Samenwerkingsverbanden:

      - Stichting Beringe Buiten

      - Coöperatie Sport Peel en Maas

      - SVO Sporting Peel en Maas

6. Verslag kascommissie

7. Vaststelling Financieel Jaarverslag 2017-2018, Begroting 2018-2019 en Contributies 2019-2020

8. Verkiezing bestuursleden

    Afgetreden en toegetreden tot Stichting Beringe Buiten: John Smedts

    Volgens rooster aftredend en herkiesbaar: Theo Reinders. Treedt wél af als secretaris.

    Kandidaten voor het bestuurslidmaatschap kunnen zich schriftelijk melden tot voor aanvang van de vergadering bij de secretaris. Kandidaatstelling dient voorzien te zijn van drie handtekeningen en een verklaring dat hij/zij een eventuele functie aanvaardt.

9. Verkiezing leden kascommissie

    Aftredend volgens rooster: Wil Heussen

10. Rondvraag: tweede ronde

11. Afsluiting

Aansluitend aan de vergadering is er nog een gezellig samenzijn.

Uw aanwezigheid en inbreng stellen wij zeer op prijs. 

Het bestuur R.K. Voetbalvereniging BEVO

»
Leergeld Peel en Maas

Leergeld Peel en Maas, onderdeel van de landelijke Stichting Leergeld, biedt kinderen in de leeftijd van 4 - 21 jaar, van wie de ouders een laag inkomen hebben (tot maximaal 120% van het bijstandsniveau), hulp, onder andere, door het betalen van contributies voor verenigingen op het gebied van sport en cultuur. Verder kan Leergeld, afhankelijk van de behoefte en het beschikbare budget, de benodigde sportkleding toekennen. Leergeld Peel en Maas werkt nauw samen met het JeugdFondsSport en het JeugdFondsCultuur. Een aanvraagformulier en meer informatie vindt u op de website www.leergeld.nl/peelenmaas.

Bestuur Leergeld Peel en Maas 

»