Hans Janssen Broekmans Advocatuur

Welkom bij RKvv BEVO - Beringe

Welkom op de website van RK voetbalvereniging BEVO uit Beringe.
BEVO is de afkorting van "Bij Eendracht Volgt Overwinning" en is opgericht in 1948. RKvv BEVO staat middenin de gemeenschap van het kerkdorp Beringe, in de gemeente Peel en Maas.

Laatste nieuws

Statusupdate Beringe Buiten - 25 november 2017

WWW.BERINGEBUITEN.NL

We kunnen van start..... maar u kunt ons nog steeds helpen!

De financiele goedkeuring van Gemeente en Provincie zijn binnen. De bouwschetsen en het bestek zijn klaar en diverse aannemers zijn benaderd om in te schrijven.

Tevens is op 16 november jl. Stichting Beringe Buiten opgericht. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door personen die geen bestuurslid zijn van participerende verenigingen.

Met de oprichting van de stichting kan er gestart worden met de uitvoering van het plan Beringe Buiten. De Stichting Beringe Buiten bouwt een nieuwe buiten accommodatie incl. beweegomgeving en gaat vervolgens deze accommodatie cq. omgeving deels ter beschikking stellen, deels verhuren en deels de gelegenheid geven tot het uitoefenen van sport, spel en sociale activiteiten.

Het doel van de stichting is om bij te dragen aan een vitaler, gezonder en socialere gemeenschap. De stichting doet dat door de accommodatie en de terreinen beschikbaar te stellen aan organisaties en instellingen die ook bijdragen aan dat doel. Ook neemt de Stichting initiatief om programma’s op te zetten gericht op diverse doelgroepen.

Het stichtingsbestuur wordt versterkt door een aantal werkgroepen om deze mooie ambities waar te maken. Er zijn o.a. werkgroepen gericht op de bouw, financiën, multifunctionaliteit en communicatie.

Wil jij daar ook je bijdrage aan leveren? Je bent van harte welkom om het komende jaar samen met ons dit plan tot uitvoering te gaan brengen. Meld je aan door een mail te sturen naar beringebuiten@infoberinge.nl en geef je inbreng binnen een werkgroep op je eigen vakgebied, kennis en kunde. Bouw ook mee aan ons Beringe!

Om het initiatief Beringe Buiten financieel draagbaar te maken, is er ook een bijdrage vanuit Beringe zelf gebudgetteerd. Dit kan middels deelname aan de uitgeschreven obligatielening.

Inmiddels is al 87% van de 250 obligaties  toegezegd vanuit de Beringse gemeenschap. Dit is echt een fantastisch resultaat en toont aan dat Beringe achter dit plan staat. Iedereen die al heeft ingeschreven nogmaals hartstikke bedankt. We zijn er echter nog niet……..

Willen we dit plan ván en vóór heel Beringe en zijn toekomstige generaties daadwerkelijk tot uitvoering kunnen gaan brengen binnen de financiele kaders, zullen wij als Beringse gemeenschap ook bij moeten dragen om de financiële begroting helemaal rond te krijgen.

Heb je je nog niet ingeschreven voor een of meerdere obligaties? Wacht niet en schrijf je vandaag nog in! De inschrijving loopt tot 31-12-2017.

Voor informatie over Beringe Buiten en digitale inschrijving voor de obligatielening ga naar  www.beringebuiten.nl

Lees verder »
BEVO verwelkomt Wassenbergh Witgoed als nieuwe zilver- en bordsponsor!

 

Voor meer informatie over Wassenbergh Witgoed: 

http://www.wassenbergh-witgoed.nl 

»